Analiza akustyczna

Prawidłowo prowadzony proces ograniczania emisji hałasu należy rozpoczynać od analizy akustycznej, zarówno dla dużych obiektów, takich jak zakłady przemysłowe lub obszary produkcyjne wewnątrz hal przemysłowych, jak i pojedynczych maszyn czy urządzeń. Umożliwiają one dokładne zaplanowanie procesu redukcji hałasu zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym.

Analiza akustyczna polega na zebraniu i opracowaniu danych hałasowych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego modelowanie akustyczne i symulacje propagacji dźwięku. Model akustyczny pozwala określić wpływ poszczególnych urządzeń na poziom emisji hałasu w dowolnym punkcie rozpatrywanego obszaru, utworzyć mapę akustyczną zawierającą izofony rozchodzenia się dźwięku oraz zdefiniować wymagania w zakresie skuteczności rozwiązań służących redukcji hałasu. Wprowadzenie zabezpieczeń akustycznych zgodnych z koncepcją akustyczną  umożliwia porównanie oddziaływania akustycznego obiektu przed i po ich wdrożeniu.

ENERGOPIAST Sp. z o.o. dysponuje niezbędnym wyposażeniem pomiarowym i informatycznym  (mierniki dźwięku SVAN oraz oprogramowanie SoundPLAN 8.2), wykształconą kadrą oraz doświadczeniem wykonawczym i montażowym. Daje to gwarancję, że w opracowaniach brane są pod uwagę nie tylko zagadnienia czysto teoretyczne, ale również dostępne na rynku technologie, możliwości eksploatacyjne, realizacyjne i montażowe oraz aspekty ekonomiczne. Jesteśmy autorami wielu opracowań dla różnych gałęzi przemysłu, obiektów dużych i małych, w kraju i za granicą, w tym m.in.:

  • zakładów przemysłu ciężkiego i lekkiego, hut stali, szkła, kopalni;
  • elektrowni i elektrociepłowni;
  • tłoczni, kopalni i magazynów gazu;
  • przepompowni ropy;
  • zakładów branży automotive;
  • instalacji kogeneracyjnych.

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i zapraszamy do kontaktu ⇒ akustyczne@energopiast.pl