Aktualności

2022

Spółka Energopiast została założona 13 stycznia 1992 r. Jesteśmy na rynku już ponad 30 lat

2019

Zmiana siedziby: Siechnice, ul. Polna 12.

Zmiana Nazwy firmy z P.T „Energopiast” na Energopiast wraz ze zmianą loga firmowego.

Wdrożenie i przejście z norm BS OHSAS 18001:2007 oraz PN-N 18001:2004 na normę PN-ISO 45001:2018-06.

2014

Wdrożenie i certyfikacja Systemu BS OHSAS 18001:2007.

2012

Diament Forbesa. Dostawa osłon akustycznych (3 szt.) agregatów sprężających przystosowanych pracy w warunkach pustynnych – lokalizacja Uzbekistan.

2011

Diament Forbesa. Projekt, wykonanie i montaż wielkogabarytowych tłumików w kanałach tłocznych spalin – HNC bloku nr 1 Elektrowni Turów.

2010

Dostawa osłon akustycznych agregatów sprężających z układem wlotu powietrza i wydechu spalin silników gazowych w PMG Bonikowo.

2009

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działań 4.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu segmentów akustycznych EP-coustic ® – jedyny w Polsce w tej grupie produktów charakteryzujący się wysokimi parametrami akustycznymi sprawdzony i przebadany, m.in. przez AGH w Krakowie, ITB w Warszawie oraz PZH.

2008

Wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N-18001:2004. Wykonanie elewacji budynku kotłowni dla Kogeneracja S.A.

2007

Zmiana Zarządu Spółki. Po długoletniej pracy z Zarządu Spółki odeszli Ryszard Szaliński i Waldemar Skoczylas – założyciele i współwłaściciele P.T. Energopiast Sp. z o.o.

2005

Dostawa osłon akustycznych agregatów sprężających oraz tłumików dla Firm Siemens i Megagaz na tłoczniach drugiej nitki Gazociągu Jamalskiego. Dostawa osłon akustycznych agregatów sprężających oraz tłumików na Projekt Kaliningrad I. Uzyskanie certyfikatu ISO 14001. Podpisanie umowy o współpracy z Siemens oraz Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie.

2004

Laur Białego Tygrysa za pierwsze w Polsce obudowy akustyczne transformatorów blokowych.

2003

Zaprojektowanie i wykonawstwo pierwszych w Polsce zamkniętych osłon akustycznych transformatorów blokowych dla Elektrowni Rybnik.

2002

Medal Europejski za zabezpieczenia akustyczne Zakładów Janikosoda. Organizacja pierwszej międzynarodowej konferencji z cyklu Zarządzanie Środowiskiem Akustycznym wraz z Urzędem Miejskim we Wrocławiu.

2001

Medal Europejski za projektowanie wykonawstwo i montaż zabezpieczeń akustycznych. Zaprojektowanie i wykonawstwo osłon akustycznych agregatów sprężających oraz chłodnic dla ABB Zamech Gazpetro Sp. z o.o. na tłoczniach gazu w Krzywa i Jeleniów.

2000

Pierwszy kontrakt eksportowy w obszarze osłon akustycznych dla ABB Mannheim.

1999

Uzyskanie Certyfikatu ISO 9001. Realizacja kontraktu budowlanego Hotel Bornit w Szklarskiej Porębie dla Exbud S.A. Wrocław.

Zmiana siedziby: Wrocław, ul. Łowiecka 6/8.

Realizacja osłon akustycznych dla ABB na tłoczniach pierwszej nitki Gazociągu Jamalskiego.

1998

Wydzielenie organizacyjne Zakładu Izolacji Akustycznych, jako wiodącego obszaru działalności Spółki. Wykonanie analizy akustycznych projektów tłoczni Gazociągu Jamalskiego dla BSiPG Gazoprojekt S.A.

1997

Powódź – usuwanie skutków powodzi Tysiąclecia. Uczestnictwo w III Międzynarodowych Targach poszanowania Energii we Wrocławiu oraz zdobycie dyplomu za obudowę akustyczną części NP Turbozespołu 10 K 370.

1996

Zmiana siedziby spółki na ulicę Kiełbaśniczą we Wrocławiu.

1995

Przejęcie 70 pracowników oraz podpisanie stałej umowy o świadczenie usług gospodarczych na rzecz ZEC Wrocław. Uczestnictwo w pierwszych imprezach wystawienniczych: Targi Energetyki i Ochrony Środowiska ECOENERGIA w Gdyni, Dolnośląskie Targi Ekologiczne TARGEKO’96 we Wrocławiu.

1994

Energopiast zakłada spółkę VKN Polska Sp. z o.o. wraz z VKN GmbH Ensdorf.

13.01.1992

Podpisanie umowy spółki Polsko – Niemieckiego Przedsiębiorstwa „Energopiast” Sp. z o.o.