Misja Firmy

Kształtowanie otoczenia zewnętrznego, naturalnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska oraz przepisów BHP poprzez świadczenie usług wibroakustycznych, wulkanizacyjnych i budowlanych.

Dbając o utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania wyznaczamy do realizacji cele:

 • ukierunkowanie na identyfikację i zaspokajanie potrzeb oraz oczekiwań klienta oraz stron zainteresowanych,
 • stałe doskonalenie jakości świadczonych usług w zakresie stosowanych rozwiązań, kompleksowości, terminowości i solidności ich wykonania,
 • zatrudnianie kompetentnych pracowników, systematyczne podnoszenie ich kwalifikacji oraz szerzenie wśród załogi wiedzy z zakresu zarządzania jakością, środowiskiem i bhp,
 • stosowanie nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku i optymalizacja zużycia surowców, energii i wody,
 • prowadzenie nadzorowanej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami i ściekami,
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności dotyczących jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • redukcja odpadów stałych, ciekłych i gazowych, powstających w trakcie procesów produkcyjnych i usługowych,
 • postępowanie wg zasady, że wszyscy pracownicy odpowiadają w swoim otoczeniu za jakość, środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy,
 • podejmowanie działań mających na celu zapobieganie zdarzeniom wypadkowym i chorobom zawodowym,
 • systematyczne identyfikowanie zagrożeń, analizowanie ich i podejmowanie niezbędnych działań zapobiegawczych,
 • podnoszenie poziomu świadomości i kwalifikacji pracowników tak, by byli oni świadomi swoich obowiązków dotyczących bhp poprzez: szkolenia w dziedzinie bhp, informowanie o możliwych zagrożeniach i związanym z nimi ryzykiem zawodowym, prowadzenie konsultacji spraw dotyczących bhp.

Energopiast sp. z o.o., siedziba: ul. Polna 12, 55-011 Siechnice, Krajowy Rejestr Sądowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy 0000055135, NIP 897-001-20-83, kapitał zakładowy: 410 000 zł.