System paneli akustycznych

Jednym z najważniejszych elementów mających szerokie zastosowanie w projektach z zakresu ochrony przeciwdźwiękowej są panele o odpowiednio dobranych parametrach akustycznych. W swojej ofercie ENERGOPIAST Sp. z o.o. posiada system paneli akustycznych o zróżnicowanych wskaźnikach izolacyjności i wysokiej chłonności akustycznej:

  • EP-coustic 4010, 4315, 5023, 5535
  • Eco-coustic 3505, 3710, 3915

EP-coustic

System paneli akustycznych EP-coustic® przeznaczony jest przede wszystkim do konstruowania obudów akustycznych średnio-gabarytowych, których celem jest duża redukcja hałasu przemysłowego. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja paneli z zastosowaniem podwójnego płaszcza zewnętrznego i wibroizolacji, pozwala na osiągnięcie wymaganej izolacyjności akustycznej dla szerokiego pasma częstotliwości (wysokie wartości wskaźników Rw i DLR) oraz chłonności akustycznej (współczynnik pochłaniania dźwięku α).

Czytaj dalej

W standardzie panele wykonywane są z blach ocynkowanych, a powierzchnia licowa poszycia zewnętrznego jest zabezpieczanych antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe; dostępna jest  dowolna kolorystyka wg palety RAL. Na życzenie Klienta w ten sam sposób zabezpiecza się również powierzchnie perforowane, przy czym powłokę nakłada się po perforacji. W odróżnieniu od innych produktów na rynku gwarantuje to uzyskanie dowolnej klasy zabezpieczenia antykorozyjnego do C5 włącznie.

Konstrukcja paneli pozwala również na specjalne wykonania z innych materiałów: aluminium, stali nierdzewnej, blach powlekanych PVC itp.

Panele systemu Eco-coustic

System paneli Eco-coustic opracowano z przeznaczeniem dla obudów akustycznych mało- i średnio-gabarytowych. Może być jednak z powodzeniem wykorzystywany do projektowania akustycznych ekranów stanowiskowych, osłon linii technologicznych, kabin operatorskich itp.

Czytaj dalej

Panele Eco-coustic charakteryzują się nieco niższymi wskaźnikami chłonności i izolacyjności akustyczną oraz mniejszą masa. Stosowane materiały zapewniają, podobnie jak w przypadku innych produktów, wysoką trwałość i estetykę. W standardzie oferowane jest malowanie proszkowe w dowolnej kolorystyce wg palety RAL podobnie jak dla elementów systemu EP-coustic.

EP-coustic 5023, 5535

W ramach systemu EP-coustic­® wykonywane są również złożone układy wielowarstwowe typu 5023 i 5535. Znajdują zastosowanie w projektach, gdzie wymagany poziom redukcji emisji hałasu jest niezwykle wysoki. Do ich budowy wykorzystywane są panele o standardowych parametrach akustycznych oraz dodatkowa systemowa konstrukcja wsporcza, która umożliwia montaż systemu do standardowych konstrukcji  nośnych budynków, hal itp.

Takie rozwiązania są częścią złożonych układów tłumiących hałas, w których stosowane są równolegle inne środki redukcji hałasu takie, jak: wibroizolatory i eliminacja przenoszenia drgań, wielostopniowe układy tłumiące w kanałach wentylacyjnych i inne.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i zapraszamy do kontaktu 👉 akustyczne@energopiast.pl