Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie 25.V.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, pragniemy Państwa poinformować w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane
(realizacja umowy sprzedaży).

Administrator danych:
Energopiast Sp. z o.o.
ul. Polna 12
55-011 Siechnice

Cel przetwarzania:
Działając w oparciu o art. 6 i 9 RODO, mając na uwadze realizację umowy oraz nasz prawnie uzasadniony interes, gromadzimy Państwa dane osobowe na potrzeby przetwarzania ich w procesie realizacji Państwa zamówienia, sprzedaży i obsługi posprzedażowej.

Narzędzia i przetwarzane dane:
W celu przetwarzania danych wykorzystujemy oprogramowanie firmy Comarch XL
(więcej informacji na www.comarch.pl).

W systemie sprzedaży przetwarzamy wyłącznie dane niezbędne do przeprowadzenia procesu sprzedaży – wymagane do realizacji zadania i prawidłowego działania systemu.
Więcej informacji w na stronie www.comarch.pl/erp/zmiany-prawa/przygotuj-firme-na-rodo/?utm_source=kafelek#systemy

Państwa dane będą przechowywane w systemie przez 5 lat od ostatniej sprzedaży.
Kopia danych systemu będzie przechowywana 10 lat.

Udostępnianie danych osobowych:
Państwa dane nie są udostępniane osobom trzecim. Do Państwa danych mają dostęp nasi wyznaczeni pracownicy.

Prawo do zmian:
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu przetwarzania danych aby móc je dostosowywać do aktualnych potrzeb i wymagań prawnych.

Prawo do wglądu, poprawiania i usuwania danych osobowych:
Mają Państwo prawo do wglądu, edycji i usunięcia swoich danych w zakresie zgodnym z realizacją wiążącej nas umowy, kontaktując się z nami na adres e-mail ezgody@energopiast.pl