Tłumiki akustyczne

Ważną część oferty ENERGOPIAST Sp. z o.o. stanowią przemysłowe tłumiki akustyczne EPTA. Są to produkty projektowane i dostarczane wg indywidualnych wymagań definiowanych przez naszych Klientów przede wszystkim tam, gdzie handlowe seryjne rozwiązania nie mają zastosowania.

Podstawowym parametrem prawidłowo zaprojektowanego tłumika jest jego odpowiednie tłumienie dobrane do charakterystyki częstotliwościowej hałasu emitowanego przez źródło. Ponadto obliczenia i symulacje hydrauliczne/przepływowe, wytrzymałościowe i akustyczne pozwalają na optymalizację rozwiązań pod względem innych parametrów pracy takich jak m.in.:

  • dopuszczalne opory przepływu medium i jego prędkość;
  • dobór materiałów uwzględniający odporność na warunki, w których tłumik jest eksploatowany;
  • trwałość i zachowanie skuteczności akustycznej przy długich okresach eksploatacji
  • wytrzymałość mechaniczna i dopasowanie do instalacji będącej źródłem hałasu.

Tłumiki EPTA znalazły swoje zastosowanie w wielu projektach zrealizowanych przez ENERGOPIAST Sp. z o.o. Są to układy jedno i wielostopniowe, absorpcyjne i rezonansowe, o niewielkich rozmiarach i wielkogabarytowe. Skutecznie ograniczają emisję hałasu:

  • czerpni powietrza i wylotów spalin w elektrowniach i elektrociepłowniach,
  • wlotów powietrza i wylotów spalin turbin i silników gazowych,
  • układów wentylacji obiektów przemysłowych,
  • wentylatorów przemysłowych,
  • układów przewietrzania szybów kopalni,
  • chłodni wentylatorowe i wodne.

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i zapraszamy do kontaktu 👉 akustyczne@energopiast.pl

 

Tłumik akustyczny – Energopiast