Bramy akustyczne

BRAMY BA EP-Coustic® 

Bramy akustyczne przemysłowe produkcji ENERGOPIAST Sp. z o.o. BA EP-coustic® znajdują zastosowanie w obiektach, w których konieczne jest zapewnienie ciągów komunikacyjnych zabezpieczonych rozwiązaniami gwarantującymi ograniczenie rozprzestrzeniania się hałasu. Specjalna konstrukcja, wypełnienie profili, uszczelnienia (uszczelki gumowe zapobiegające iskrzeniu) i zamknięcia – dwufunkcyjna blokada ryglowa oraz wypełnienie skrzydeł bram panelami systemowymi EP-coustic® w zasadniczy sposób odróżniają je od zwykłych bram przemysłowych. Zastosowane rozwiązania pozwalają na uzyskanie wysokiej izolacyjności akustycznej na poziomie Rw≥35 dBA oraz współczynnika pochłaniania α = 1.

 

Konstrukcja bram umożliwia wybór konfiguracji skrzydeł jako symetrycznych lub niesymetrycznych, przy zachowaniu podziału na skrzydło czynne i bierne. W standardowym wykonaniu są wykonywane bramy o świetle do 5000×5000 [mm], z przeznaczeniem do środowiska o kategorii korozyjności C3, możliwe jest wykonanie w wersji specjalnej do stosowania w środowiskach C4 i C5.

 

Katalog informacyny BA EP-Coustic®

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i zapraszamy do kontaktu 👉 akustyczne@energopiast.pl