Analizy i Koncepcje Akustyczne, Biuro Projektowe

Prawidłowo prowadzony proces ograniczania emisji hałasu należy rozpoczynać od analizy akustycznej, zarówno dla dużych obiektów, takich jak zakłady przemysłowe lub obszary produkcyjne wewnątrz hal przemysłowych, jak i pojedynczych maszyn czy urządzeń. Umożliwiają one dokładne zaplanowanie procesu redukcji hałasu zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym.

⟹ Analiza akustyczna polega na zebraniu i opracowaniu danych hałasowych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego modelowanie akustyczne i symulacje propagacji dźwięku. Model akustyczny pozwala określić wpływ poszczególnych urządzeń na poziom emisji hałasu w dowolnym punkcie rozpatrywanego obszaru, utworzyć mapę akustyczną zawierającą izofony rozchodzenia się dźwięku oraz zdefiniować wymagania w zakresie skuteczności rozwiązań służących redukcji hałasu. Wprowadzenie zabezpieczeń akustycznych zgodnych z koncepcją akustyczną  umożliwia porównanie oddziaływania akustycznego obiektu przed i po ich wdrożeniu.

Czytaj dalej

⟹ Aby oferować Klientom kompleksowe usługi konieczne jest zapewnienie kontroli nad procesem projektowania. W Biurze Projektowym opracowywane są wielobranżowe projekty zabezpieczeń wibroakustycznych. Doświadczony zespół projektantów (mechaników, konstruktorów, instalatorów, akustyków i innych branżystów) współpracując z Klientami w swoich opracowaniach bierze pod uwagę ich oczekiwania, zalecenia i sugestie. Umożliwia to dostarczenie produktu w możliwie dużym stopniu dostosowanego do szczególnych wymagań. Typowy/standardowy proces projektowy obejmuje przede wszystkim:

   • projekty wstępne i koncepcje
   • projekty techniczne i budowlane
   • dokumentacje powykonawcze
   • inne opracowania: dokumentacje techniczno-ruchowe, montażowe , jakościowe itp.

Biuro Projektowe dysponuje nowoczesnym oprogramowaniem CAD/CAM umożliwiające:

 • modelowanie 3D
 • obliczenia wytrzymałościowe
 • modelowanie akustyczne
 • optymalizację
 • modelowanie przepływów

 

 

Jesteśmy autorami wielu opracowań dla różnych gałęzi przemysłu, obiektów dużych i małych, w kraju i za granicą, w tym m.in.:

 • zakładów przemysłu ciężkiego i lekkiego, hut stali, szkła, kopalni;
 • elektrowni i elektrociepłowni;
 • tłoczni, kopalni i magazynów gazu;
 • przepompowni ropy;
 • zakładów branży automotive;
 • instalacji kogeneracyjnych.

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i zapraszamy do kontaktu 👉 akustyczne@energopiast.pl