Obudowy akustyczne

Obudowy akustyczne są najbardziej efektywnym sposobem ograniczenia hałasu emitowanego do środowiska przez maszyny, urządzenia i inne źródła hałasu. Wymagana skuteczność obudowy oraz widmo częstotliwościowe hałasu emitowanego przez źródło determinują wybór typu obudowy jako zamkniętej/otwartej oraz dobór rozwiązań konstrukcyjnych dla jej poszycia. Podczas projektowania należy brać pod uwagę warunki pracy urządzenia oraz jego funkcję w procesie technologicznym, lokalizację obudowy (indoor/outdoor), a także wszelkie uwarunkowania prawno-techniczne oraz obowiązujące przepisy i normy. Ważnym aspektem jest dobór odpowiedniej wentylacji, oświetlenia, dodatkowego wyposażenia oraz ergonomii.

Szczególnie ważne jest spełnianie niestandardowych wymagań, które prawidłowo zaprojektowana obudowa akustyczna powinna uwzględniać, takich jak np. instalację w strefach zagrożenia wybuchem, szczelność przy systemach gaszenia, odporność ogniowa, praca w strefach aktywności sejsmicznej itp.

Specjalizujemy się również w produkcji kabin operatorskich, które mają na celu ochronę pracowników przed nadmiernym hałasem. Takie kabiny pełnią zazwyczaj funkcję stanowiska pracy dla operatora urządzeń.

W swoim portfolio ENERGOPIAST Sp. z o.o. posiada obudowy akustyczne dla wielu typów maszyn i urządzeń, a także kabiny operatorskie. Wśród najczęściej dostarczanych można wyróżnić obudowy:

  • generatorów, turbin i turbozespołów;
  • silników i turbin gazowych, sprężarek i agregatów sprężających;
  • wentylatorów;
  • silników, pomp i agregatów pompowych;
  • transformatorów.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i zapraszamy do kontaktu 👉 akustyczne@energopiast.pl

Obudowy akustyczne – Energopiast