Przepustnice Wielopłaszczyznowe do strefy EX

Przepustnice EPEx stosowane są w instalacjach umieszczonych w strefach zagrożonych zapłonem (wybuchem), tam gdzie mogą wystąpić niebezpieczne wybuchowe mieszaniny różnych mediów takich jak gazów, pyłów i par z powietrzem. Dzięki zastosowaniu uszczelnień oraz odpowiednich piór konstrukcja przepustnicy spełnia wymogi normy PN- EN 1751:2014-03 w zakresie 2 lub 3 klasy szczelności.

Przepustnice EPEx stosowane są w układach wentylacyjnych, jako elementy końcowe, jak i elementy pośrednie. Zadaniem ich jest regulacja lub całkowite odcięcie przepływu powietrza przy użyciu piór zamontowanych w obudowie.

Wielopłaszczyznowa przepustnica – EPEx – w wykonaniu przeciwwybuchowym jest zaprojektowana wg normy PN-EN 1127-1:2019-10 i wykonywana w 3 wersjach (ze względu na zamontowany napęd):

  • EPEx0 ręczna – dla strefy 1 i 2,
  • EPEx1 z siłownikiem elektrycznym – dla strefy 1,
  • EPEx2 z siłownikiem elektrycznym – dla strefy 2.

 

Katalog informacjny przepustnice EPEx

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i zapraszamy do kontaktu 👉 akustyczne@energopiast.pl